پورتال بیست رنگ

مجموعه ای از سایت های کاربردی.
logo-samandehi

تبلیغات باعث افزایش فروش محصول یا خدمات می شود و پورتال بیست رنگ محیطی جذاب برای تبلیغات شماست.

 

سایت - قسمت / زمان     (تومان) یک ماه سه ماه شش ماه یک سال
اخبار - صفحه اول - ستون کنار خبرها 200,000 500,000 900,000 1,500,000
اخبار - صفحه اول - سطر بالای تمامی خبر ها 500,000 1,300,000 2,200,000 3,900,000
اخبار - بالای تمای خبرها 900,000 2,400,000 4,200,000 6,900,000
سبک زندگی - صفحه اول - ستون کنار مطالب 100.000 250.000 450.000 800.000
سبک زندگی - صفحه اول - سطر بالای تمامی مطالب 300.000 800.000 1.500.000 2.700.000
سبک زندگی - بالای تمامی مطالب 500.000 1.300.000 2.200.000 3.900.000