تماس با ما

تلفن

مسعودزاده - مدیریت گروه بیست رنگ

09902520250

ایمیل

مدیریت گروه بیست رنگ

mm2tmm@gmail.com

موقعیت

شیراز بلوار ستارخان - روبروی بیمارستان خدادوست - ابتدای خیابان دادفر - پلاک 5 - واحد 2

در ارتباط باشید !