تماس با ما

تلفن

مسعودزاده - مدیریت گروه بیست رنگ

09902520250

ایمیل

مدیریت گروه بیست رنگ

mm2tmm@gmail.com

موقعیت

پارامونت - روبروی پاساژ زیتون - نبش کوچه 13 - ساختمان اداری مسجد امام هادی - طبقه 4

در ارتباط باشید !